Clairvoyance er at være synsk

Ordet “Clair” stammer fra fransk og betyder “Klar” + “Voir” der betyder “se”. Sammen danner det betydningen Klarsyn, eller evnen til at se det skjulte og til at se ind i fremtiden.

Når vi omtaler Clairvoiante personer, snakker vi ofte om Ekstrasensorisk perception (ESP) de er en parapsykologisk teori om evnen til at opfatte ting uden brug af de alment kendte sanser, herunder synssansen, smagssansen, høresansen, lugtesansen og følesansen.